بایگانی برچسب: استان‌ها>مازندران

بروز تنش آبی در شبکه آب آشامیدنی جدی است

به گزارش ایرنا، حمیدرضا خدابخش‌پور روز یکشنبه در نشست با خبرنگاران سرانه تولید آب شهری در هر شبانه روز برای هر شهروند مازندرانی در مناطق شهری را ۲۰۰ لیتر و در مناطق روستایی را ۱۷۱ لیتر ذکر کرد و افزود: از این میزان  شهروندان در هر شبانه روز ۱۴۰ تا ۱۵۰ لیتر و در مناطق …

توضیحات بیشتر »

بروز تنش آبی در شبکه آب آشامیدنی جدی است

به گزارش ایرنا، حمیدرضا خدابخش‌پور روز یکشنبه در نشست با خبرنگاران سرانه تولید آب شهری در هر شبانه روز برای هر شهروند مازندرانی در مناطق شهری را ۲۰۰ لیتر و در مناطق روستایی را ۱۷۱ لیتر ذکر کرد و افزود: از این میزان  شهروندان در هر شبانه روز ۱۴۰ تا ۱۵۰ لیتر و در مناطق …

توضیحات بیشتر »